Son Eklenenler

3 Mart 2015 Salı

Yakup Çetin

TO BE – Fiili

“To Be” ‘de Be Geniş zamanda var olmak demektir.


“To Be” geniş zamanda çekimlenirken am-is-are şeklinde kullanılır.


  To Be Fiilinin çekimlenmesi;

I ----> am  // Ben Tekil Şahısta (Ben)
He, She, İt ----> is // O Tekil Şahısta (Erkek için O, Kadın için O ve Cansız için O)
You, We, They ----> are // Çoğul şahıslarda (Sen, Biz ve Onlar)

POSİTİVE FORM – OLUMLAŞTIRMA

I am a Teacher // Ben bir öğretmenim.

I am a Doctor // Ben bir doktorum.

NEGATİVE FORM – OLUMSUZLAŞTIRMA

Cümleleri olumsuzlaştırmak için “not” olumsuzluk eki gelir. “not” eki “am,is,are” ’a eklenerek kısa bir şekilde şöylede yazılır. “isn’t” veya “aren’t” şeklinde. Not şeklinde yazılır nat diye okunur.

I ----> am not veya I’m not

He, She,İt ----> he is not veya He isn’t

You, We, They ---->You are not veya You aren’t

I’m not a doctor.

They aren’t a Teachers.

QUESTİON FORM – SORU FORM OLUŞTURMA

Am, is ve are kullanımında soru cümlesi oluşturabilmek için “am, is ve are” ‘ı cümlenin başına getirince soru cümlesi haline gelir. Bu kuralın birkaç istisnası vardır ileriki anlatımlarda gösterilecektir.

Am ----> I

İs ----> He, She, İt

Are ----> You, We, They

Am I a Doctor? // Sen bir doktormusun?

Are they a Doctors? // Onlar Doktor mu?

EXAMPLE: 

He is a doctor.  // o Bir Doktor

? // İs He a Doctor // o bir Doktor mu?

Bu şekilde sorularda evet veya hayır şeklinde soruya yanıt veririz.
+ // Yes,He is a doctor. Evet, O bir doktor.
-// No, İsn’t a doctor. Hayır o bir doktor değildir.

? // İs he Handsome?  // O yakışıklı mı?
+// Yes, He is Handsome // evet, o yakışıklı.
-// No, He isn’t Handsome // Hayır, o yakışıklı değil.

Fill in the Lanks with “to be” // Boşlukları “To Be” ile doldur.

1. Nick and I  are  best firiend’s. // Nick ve Ben olunca yani biz çoğul o yüzden are yazıyoruz.

2. John   is   my Cousin. // John benim kuzenimdir.

3.  Are  you ill? // Sen hastamısın?
+ Yes, I’m ill.
-No, I’m not ill.

4. Mr.Clark   is  my Haindresser.

5. Dogs   are  honest animals.

6. I   am  an English teacher.

7.  İs  she Liar.
Yes, She is Liar.
No, She isn’t Liar.

8. Ayşe, Fatma and Pınar   are  Collagaes.

9.  İs  your Pencel Red
Yes, my Pencel is Red.
No, my Pencel isn’t Red.

Bilgi:  Burada soruda “your” yani senin geçiyor. “your” geçen sorularda bu eki göz önüne almıyoruz cümlemize bakıyoruz. Cümle tekil mi Çoğul mu diye. Bu soruda demiş ki “senin kalemin kırmızı mı?”  kalemin yani tekil bu yüzden “to be” fiili olarak “is” kullanıyoruz.

10.  Are  your Pencels yellow. //Senin Kalemlerin Yeşil mi? Burada “Pencel” ‘a “s” takısı geliyor ve çoğul kalemler oluyor. O yüzden çoğul “to be” fiili kullanıyoruz yani “are”.
+ Yes, My Pencels are Yellow // Kısa olarak // Yes, They are.
-No, My Pencels aren’t Yellow // Kısa olarak // No, They aren’t. // Şeklinde de yazabiliriz.

11. Betül   is  Tall and Thin.

12. My car   it   Fast.

13.  İs  he  Teacher?
+ Yes, he is teacher.
        -  No, he isn’t teacher.

14. We   are   Champions.

15. They   are  Relatives. (Onlar Akraba)

16.  İs  your mother old? (Senin annen yaşlımı)
Yes, My mother is old. // Yes, She is.
No, My mother isn’t old. // No, She isn’t.

17.  Are   your Cousins noughty? (Senin kuzenin şımarık mı?)
Yes, My Cousins are Noughty. // Yes, They are.
No, My Cousins aren’t Noughty // No, They aren’t.

KELİME İÇİNDE “OR” BAĞLACININ (YA DA) SORUDA KULLANIMI

“OR” ya da soruda kullanımından sonra üstteki örneklerde olduğu gibi Evet veya Hayırla cevap verilmez. Sorunun içinde verilebilecek cevaplar sorunun içinde mevcuttur. İkisinden birini kullanmalıyız.

Examples : 

? Are you Single or Maried? (Sen bekar mısın, Evli misin?)
I am Maried. (Ben evliyim)
I’m Single.  (Ben bekarım)

? is She Hardworking or Lazy? (O Çalışkan mı, Tembel mi?)
She is Hardworking.
She is Lazy.

Not: Sorumuz “am, is, are” ile sorulmuşsa cevapta “yes veya no” kullanırız. Bunun tek farklı kullanımı cümlemizde “or” olup olmamasıdır.  “Or” varsa verilen tercihlerden biri ile cevap veririz.

YENİ KELİME DAĞARCIĞIM:

Fast : Yavaş
        Handsome : Yakışıklı.
Loyal: Sadık
Honest: Dürüst
Liar: Yalancı
Relatives: Akraba
Noughty : Şimarık
Slow: Yavaş
Speedy: Hızlı
Tall : Uzun
Thin : Zayıf
Mum : Anne
Mummy : Anneciğim
Single : Kişi için kullanıldığında Bekar, Eşya için kullanıldığında tek anlamına gelmektedir.

Bir önceki ders::::Bir sonraki ders

Subscribe to this Blog via Email :