Son Eklenenler

3 Mart 2015 Salı

Yakup Çetin

English Alphabet - İngilizcede Harflerin Türkçe Okunuşları

A : Ey
B : Bi
C : Si
D : Di
E : İ
F : Ef
G : Ciy
H : Eyç
I : Ay
J : Cey
K : Key
L : El
M : Em
N : En
O : O
P : Pi
Q : Kuyu
R : Ar
S : Es
T : Ti
U : Yu
V : Vi
W : Dabuk Yu
X : Ex
Y : Vay
Z : Zed


Kelimeleri Hecelemeyi Sorma kalıbı ve Kelime Heceleme Alıştırmaları.

What is your name? // Adın nedir?
My name is Yakup // Benim adım Yakup

What do you Spell it?   // İsmini Heceler misin?  (İsmini Kodlar mısın?)
İt is Y.A.K.U.P // Vay-Ey-Key-Yu-Pi

What do you Spell “Television” ?
İt is T.E.L.E.V.İ.S.İ.O.N // Ti-i-El-İ-Vi-Ay- Es-Ay-O-En

Yeni Kelime Dağarcığı: 
Spell : Kodlama,Heceleme

Bir önceki ders::::Bir sonraki ders

Subscribe to this Blog via Email :