KPSS-A SINAVI KAÇ KISIMDAN OLUŞUR? - Eğitim Günlüğü - Yakup Çetin
Son Eğitim Makaleleri
Loading...

16 Temmuz 2013 Salı

KPSS-A SINAVI KAÇ KISIMDAN OLUŞUR?

 • Genel kültür - Genel yetenek
 • Yabancı dil
 • Alan bilgisi
  1. Hukuk
  2. İktisat
  3. İşletme
  4. Maliye
  5. Muhasebe
  6. Kamu yönetimi
  7. Uluslararası ilişkiler
  8. Çeko
  9. İstatistik

KPSS-A DA UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMI


GENEL YETENEK
TürkçeYaklaşık AğırlığıMatematikYaklaşık ağırlığı
a)Sözcük Bilgisi%5a)Sayılarla işlem yapma%10
b)Dil Bilgisi%10b)Matematiksel ilişkilerden yararlanma%10
c)Anlatım özellikleri%5c)Problem çözme%20
d)Okuduğunu Anlama%30d)Temel Geometri Bilgilerinden Yararlanma%5
e)Tablo Grafik okuma ve yorumlama%5

GENEL KÜLTÜR
1)Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi2)Temel Yurttaşlık Bilgisi
a)3.selim den itibaren Türk inkılâbı hazırlayan etkenler%5a)Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku devletler umumi ve özel hukuku%5
b)Ulusal Kurtuluş Savaşı%10b)Anayasa%5
c)Atatürk İlke ve İnkılâpları%15c)İdare%5
d)Atatürk dönemi: İç olaylar ve dış politika%104)Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik konular%5
3)Türkiye Coğrafyası
a)Türkiye nin fiziki özellikleri%55)Türk kültür Medeniyetleri
b) Türkiye nin Beşeri özellikleri%5a)Selçuklular ve önceki dönem%5
c)Türkiye nin ekonomik özellikleri%20b)Osmanlılar dönemi%5
YABANCI DİL
1)sözcük Bilgisi%103)Çeviri%20
2)Dil Bilgisi%204)Okuduğunu anlama%50

ALAN DERSLERİ

HUKUK
1)Anayasa Hukuku%105)Borçlar hukuku%15
2)İdare Hukuku ve İdari Yargı%156)ticaret Hukuku%15
3)Ceza Hukuku%157)İcra ve İflas Hukuku%15
4)Medeni Hukuk%15

İKTİSAT
1)İktisadi Doktrinler Tarihi%55)Uluslar arası İktisat%5
2)Mikro İktisat%306)Kalkınma-Büyüme%5
3)Makro İktisat%307)Türkiye Ekonomisi%5
4)Para-Banka-Kredi%20

İŞLETME
1)Temel Kavramlar%104)pazarlama yönetimi%20
2)işletme yönetimi%255)Finansal Yönetimi%20
3)Üretim Yönetimi%25

MALİYE
1)Maliye Teorisi%105)Bütçe
2)kamu gelirleri%156)vergi Hukuku%15
3)kamu borçları%157)Maliye Politikası%15
4)Kamu giderleri%15

MUHASEBE
1)Genel Muhasebe%703)Ticari Aritmetik%10
2)Mali Tablolar Analizi%154)İhtisas Muhasebesi%5

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
1)iş sosyal Güvenlik Hukuku%452)Çalışma Ekonomisi%45
a)iş hukuku%203) Yönetim ve Çalışma psikolojisi%5
b)Sosyal güvenlik hukuku%254)Yönetim ve çalışma sosyolojisi%5

EKONOMETRİ
1)ekonometri Tahmin ve Tahmin ediciler%155)Değişen Varyans ve Çoklu Bağıntı Sorunları%10
2)Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve İstatistiksel Olarak değerlendirilmesi, Hipotez Testleri%156)Tanımlama Sorunu Ve Gecikmesi Dağıtılmış Değişkenler%10
3)Kukla Değişkenler ve Bağımlı Değişkenin Öngörüsü%107)Eşanlı Denklem Sistemleri%15
4)İçsel Bağıntı Sorunu%158)Zaman serisi Modellemesi%10

İSTATİSTİK
1)Olasılık-Matematiksel İstatistik%157)Deney Tasarımı%5
2) Yöneylem Araştırması%108)Örnekleme%10
3)Çok Değişkenli Analizler%109)Sayısal Çözümleme%5
4)Parametrik olmayan Testler%510)Doğrusal Cebir%10
5)Uygulamalı istatistik%1511)regresyon Analizi%10
6)zaman serileri%5

KAMU YÖNETİMİ
1)siyaset Bilimi%156)Kentleşme ve Çevre Sorunları%15
2)anayasa%157)Sosyoloji%5
3)hukuk%108)Türk Siyasal Hayatı%10
4)Yönetim Bilimleri%15
5)Yönetim hukuku%15

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER
1)Uluslar arası İlişkiler Teorisi%353)Siyaset Tarih%30
2)Uluslar arası hukuk%35

Yorumla ve görüşün değerlensin


EmoticonEmoticon

  Hayat bir an, o da bu an...
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done