Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) - Eğitim Günlüğü - Yakup Çetin
Son Eğitim Makaleleri
Loading...

26 Kasım 2012 Pazartesi

Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS)


Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de daha etkin ve verimli bir şekilde vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi amacı ile Sağlıkta Dönüşüm Projesi’ni hazırlamıştır. Bu proje kapsamındaki çalışmaları büyük ölçüde tamamlamıştır ve bu zincirin en önemli halkalarından biri olan Merkezi Hastane Randevu Sistemi Şubat 2010 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. MHRS için hedef ise, 2011 yılı içerisinde tüm Türkiye genelindeki hastanelerde merkezi randevu sistemine geçebilmektir.

MHRS Nedir?

MHRS; Vatandaşların, 182 MHRS Çağrı Merkezlerini arayarak, Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. Basamak Hastaneler ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri için canlı operatörlerden istedikleri hastane ve hekimden randevu almalarını sağlayan bir uygulamadır.
Hastanedeki hizmete ulaşımın önündeki engelleri kaldıran, hizmete erişimi kolaylaştıran, hizmet kalitesinin artmasına doğrudan etkisi olan (muayene sürecini kolaylaştırma etkisi, hekim ve hastane seçme özgürlüğünün sağlanması vb.) bu proje, Bakanlık yetkililerince Sağlıkta Dönüşüm Projesinin en önemli adımlarından birisi olarak nitelendirilmektedir. Uygulama, etkili sağlık hizmetleri ve hasta memnuniyetini hedeflemektedir.
MHRS; 22 Şubat 2010 tarihinde pilot uygulama kapsamında Erzurum ve Kayseri illerinde uygulanmaya başlanmıştır. Pilot uygulamalar başarıya ulaştıktan sonra tüm Türkiye’ye yaygınlaştırma süreci başlamıştır. Bu kapsamda 1 Haziran 2010’da Yalova, 1 Temmuz 2010’da da Eskişehir, 26 Temmuz 2010’da Bilecik, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 24 Ocak 2011’de Burdur ve Düzce 07 Şubat 2011’de Ağrı, Bartın, Giresun, Karaman 21 Şubat 2011’de Gümüşhane, Karabük, Kilis, Niğde, Osmaniye 07 Mart2011’de Ardahan, Balıkesir, Bayburt, Tunceli 14 Mart 2011’de Bingöl, Çankırı, Iğdır, Kırşehir, Sinop, 21 Mart 2011’de Siirt 28 Mart 2011’de Artvin, Bitlis, Isparta, Kastamonu, Kırıkkale 4 Nisan 2011’de Bolu, Çorum, Nevşehir, Rize, Elazığ olmak üzere mevcut yapısıyla 40 il ve 335 hastanede Merkezi Hastane Randevu Sistemi faaliyet göstermektedir. Nisan 2011 itibariyle yaklaşık 15 milyon vatandaşımız MHRS uygulamasından faydalanmaktadır.
Bugün Merkezi Hastane Randevu Sistemi;
 • Toplamda 40 ilde 15 Milyon vatandaşımıza hizmet vermektedir.
 • Toplamda 325 hastanede MHRS uygulaması kapsamındadır.

Merkezi Hastane Randevu Sistemi’nin Amaçları

MHRS’nin temel amacının, daha etkili ve verimli sağlık hizmeti verilmesinin önündeki engellerin kaldırılması olarak nitelendirilebilir. Uygulamanın getireceği faydalar ise aşağıdaki gibidir:
 • Hastanelerde kaynakların optimum kullanımını sağlayarak verimliliği artırmak
 • Hastaların muayene öncesi gereksiz yere beklemesini önlemek
 • Hastanelerde daha sakin ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak
 • Muayene sürecini kolaylaştırmak
 • Hastane ve hekim seçimini sağlayarak hasta memnuniyetini artırmak
 • Uygulama sonucunda elde edilen verilerle; talep tahmini yapılması, hastane ve hekimlerin pazar payının ve rekabet güçlerinin ölçülmesi, iş gücü ve diğer önemli kaynakların planlaması ve tahsisatı gibi stratejik konularda üst yönetimdeki karar vericilere önemli bilgi girdisi sağlayacağı öngörülmektedir.

Merkezi Hastane Randevu Sistemi’nin Faydaları

 • MHRS projesi kapsamında elde edilen verilerin, sonraki adımlarda uygulanacak sağlık projeleri için kaynak niteliği taşıması ve bu sayede sağlık politikalarının geliştirilmes
 • Zamandan tasarruf sağlayan uygulama sayesinde hastanelerde vatandaş memnuniyetinin arttırılması; böylelikle hastanelerdeki doktor bekleme sürelerinin azaltılarak daha verimli hizmet sunulması
 • Yaşlı ve engelli vatandaşların hastaneye gitmeden evlerinden kolaylıkla randevu alabilmelerinin sağlanması
 • Vatandaşların hastanelere gelip muayene olamamaları riskini ortadan kaldırarak herkes için kaliteli hizmet anlayışının benimsendiğinin MHRS projesine verilen önemin gösterilmesi ve bununla birlikte zamandan ve enerjiden tasarruf edilmesi
 • Sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşın bu talebini profesyonel bir yapılanma içinde iletmesine ve daha sonrasında öneri ve fikirlerini ifade etmesine olanak sağlanması
 • Sistemin sağlık politikaları ile ilgili kamu ve özel sektörde hizmet kalitesini arttırmaya yönelik uygulamalar için örnek teşkil etmesi
 • Vatandaşa hizmet alacağı sağlık kuruluşunun yanı sıra, hizmet almak istediği hekimi de seçme şansı veren sistematik yapılanmanın oluşturulmas
 • Hastane hekimlerinin çalışma koşullarının düzenlenmesi
 • Vatandaş ihtiyaçları hızla yerine getirilerek, vatandaş memnuniyetinin artırılması
 • Hastalara tek merkezden, standart kalitede hizmet verilmesi
 • Telefonda verilen hizmetin kalitesinin sürekli ölçümlenebilir hale gelmesi
 • Veri girişlerinin kayıt altına alınması ve kontrollerinin yapılabilmesi
 • Tüm operasyonel işlemlerin tek merkezde toplanabilmesi
 • Vatandaş ihtiyaçlarının analiz edilmesi sonucunda verilen hizmetlerin değerlendirilmesinin yapılabilmesi
 • Optimum personel sayısının kolaylıkla tespit edilebilmesi
 • Performans yönetimi sayesinde, personelin daha etkin ve verimli çalışışabilmesi
 • Vatandaş bilgilerinin güncelliğinin düzenli olarak sağlanabilmesi
 • Sistemin sağlık politikaları ile ilgili kamu ve özel sektörde hizmet kalitesini arttırmaya yönelik uygulamalar için örnek teşkil etmesi
 • Vatandaşa hizmet alacağı sağlık kuruluşunun yanı sıra, hizmet almak istediği hekimi de seçme şansı veren sistematik yapılanmanın oluşturulması
 • Hastane hekimlerinin çalışma koşullarının düzenlenmesi
Yorumla ve görüşün değerlensin


EmoticonEmoticon

  Hayat bir an, o da bu an...
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done