Medula Hakkında Genel Bilgiler - Eğitim Günlüğü - Yakup Çetin
Son Eğitim Makaleleri
Loading...

26 Kasım 2012 Pazartesi

Medula Hakkında Genel Bilgiler


Medula SGK, Emekli Sandığı, Bağkur ve Yeşilkart’ı tek bir çatı altında yani Genel Sağlık Sigortası (GSS) çatısı altında toplamayı hedefleyen bir çalışmanın bilişim ayağıdır. Devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, diyaliz merkezleri ve daha bir çok sağlık kuruluşunun verdikleri hizmet, kullandıkları tıbbi malzeme ve ilaçların bedelinin geri ödeme kurumu tarafından ödenmesi için Medula sistemini kullanmaları gerekmektedir.

Medula SGK sistemi aracılığıyla sağlık tesisleri sosyal güvenlik kurumu ile aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilmektedir:
Hak Sahipliği ve Sözleşme Doğrulama – A00 (Provizyon Alma)
Bu web servisi ile müstehaklık sorgusu yapabilmekte, hasta kabul ve sevk işlemleri yapılabilmektedir. Bir hasta kabul işleminden sonra hasta bir takip numarası alır ve bundan sonraki bütün süreç bu takip numarası üzerinden devam eder.
Bu web servisi aşağıdaki metotları içerir: Hasta Kabul Takip Numarası Olmayan Sevki Kabul Takip Oku Hastanin Takiplerini Bul Takip Sil
Reçete, Tetkik, Sevk Takibi -B00 (Sevk Bildirimi)
Bir sağlık tesisi hastayı başka bir sağlık tesisine sevk etmek isterse bu web servisini kullanır.
Medula SGK web servisinde aşağıdaki metot bulunur: Sevk Bildir
Ödeme Sorgulama – C00 (Ödeme Bilgisi Kayıt)
Sağlık tesisi hastaya verdiği hizmetin, hasta için kullandığı tıbbi malzemenin ve ilaçların masraflarını geri ödeme kurumuna bu web servisi ile bildirir.
Bu web servisi aşağıdaki metotları içerir: Odeme Bilgisi Kaydet Odeme Bilgisi Oku
Fatura Sorgulama – E00 (Fatura Bilgisi Kayıt)
Ödeme durumu hatasız olan takip numaraları için bir fatura bilgisi gönderilir. İcmal faturası bir grup faturanın bir liste halinde düzenlenerek gönderilmesidir.
Medula SGK servisi aşağıdaki metotları içerir: Fatura Bilgisi Kaydet Icmal Fatura Bilgisi Kaydet Fatura Bilgisi Oku Fatura Bilgisi Sil
Ödeme Durum Kontrolü – C01
Ödeme bilgisi kaydedildikten sonra o ödemenin bir durumu olur.
Ödemenin durumu aşağıdaki gibidir:
 • 0 : İlk kayıt
 • 1 : hatasız
 • 2 : hatalı
 • 3 : faturalandı
 • 4 : dönem sonlandırıldı
 • 5 : incelendi
Ödeme durum kontrolü hatasız olan takip numarası faturalandırılabilir. Hatalı olan ödeme bilgisi kontrol edilerek tekrar ödeme bilgisi gönderilmesi gerekir. Ödeme durum kontrolü ödeme bilgisi kaydından itibaren her adımda uygulanabilir.
Bu web servisinde aşağıdaki metot bulunur: Odeme Durumunu Kontrol Et
Rapor Bilgisi Kayıt – F00
GSS yan süreçlerinden biridir. Hasta raporlarıyla ilgili işlemler gerçekleştirilir. Bu web servisi aşağıdaki metotları içerir: Rapor Bilgisi Kaydet Takip No ile Rapor Bilgisi Kaydet Rapor Bilgisi Bul Rapor Bilgisi Sil Rapor Uzat
Servisin şu anda 3. versiyonu kullanılmaktadır.
Servis içerisinde en çok kullanılan sistemlerden birisi E-Eczane bir diğeri de E-Optik sistemidir.

E-Eczane Sistemi

E-Eczane sistemi eczacılara yönelik olarak hazırlanmış bir reçete giriş sistemidir. Sisteme Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen kullanıcı adı ve şifreyle girilebilmektedir. Sitemizde Eczane servisine kolay erişim imkanı sağlayan yukarıdaki gibi bir buton bulunmaktadır. İlgili buton her sayfada yer almakta olup her şekliyle sizlere daha rahat ve zevkli bir navigasyon deneyimi hedeflenerek tasarlanmıştır. Denemek için lütfen butona tıklayınız.

E-Optik Sistemi

E-Optik sistemi optisyenlere yönelik olarak hazırlanmış bir giriş sistemidir. Sisteme Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen kullanıcı adı ve şifreyle girilebilmektedir. Eczane butonuyla beraber yine her sayfada Optik butonu da yer almaktadır.  SGK Sistemi içerisinde optik ve eczane ayrıştırılmış olup hesabınıza yukarıdaki butona tıklayarak ulaşabilirsiniz. Denemek için lütfen butona tıklayınız.

Medula Kullanım Kılavuzu

GSS Medula Sistemi’nin üçüncü versiyonu, 1 Aralık 2008 tarihinde GSS Yönetmelik çalışmalarına paralel olarak geliştirilmiştir. Sistem, Sağlık Bakanlığı hastaneleri, Üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve tanı/tedavi kuruluşları tarafından kullanılacaktır.
Kullanım Kılavuzu, GSS Web Servisleri’nin adaptasyonunu yapacak olan yazılım firmaları ve diğer ilgililer için kullanım kılavuzu niteliği
taşımaktadır. Web Servisleri metotları, bu metotların giriş (input) ve çıkış (output) parametreleri, dokümanda detaylı olarak açıklanmaktadır.
Sistemin işleyişi ve süreçler hakkında detaylı bilgi ise Genel Bilgilendirme dokümanından bulunmaktadır.
Doküman, sırasıyla
  • genel bilgiler,
  • kullanıcı adı ve şifreler,
  • süreçler ve metotları,
  • metot detay açıklamaları
bölümlerini içermektedir.

1. Genel Bilgiler

GSS Sistemi, Java Teknolojileri ile hazırlanmış olup, IBM WebSphere Application Server üzerinde sunulmaktadır.
Hastane yazılımlarında, üçüncü versiyonuna adaptasyon çalışmalarının yapılabilmesi için sistem, ilk olarak GSS test ortamında sunulacaktır.
GSS tarafından açıklanacak olan ikinci bir tarihte ise üçüncü versiyon gerçek ortama aktarılacak, aynı anda ikinci versiyon durdurulacaktır.
İkinci versiyonu halen kullanmakta olan sağlık tesisleri, üçüncü versiyon gerçek ortama aktarılana kadar ikinci versiyonu kullanmaya devam edecektir. Bu tesislerimiz, üçüncü versiyon için adaptasyon çalışmalarına başlamalı ve GSS tarafından ilan edilen tarihte üçüncü versiyona geçmelidir. Web servilerinin test ve gerçek ortam URL adresleri Sıkça Sorulan Sorular bölümünde verilmektedir.

2. Kullanıcı Adı ve Şifreler

GSS Medula sistemi, sağlık tesislerine iki ayrı ara yüz (interface) sunmaktadır:
 1. Sistemsel entegrasyonu sağlamak ve ana/yan süreçleri işletmek için web servisleri,
 2. Başhekim veya yönetici tarafından kullanılacak ve dönem sonlandırma/evrak üst yazısı oluşturmak için kullanılacak web uygulaması.
Web servislerine, GSS tarafından her sağlık tesisine bir adet olmak üzere verilecek olan kullanıcı adı ve şifre ile ulaşılabilirken, web
uygulamasına erişecek başhekim veya yöneticiler için GSS sisteminde kişisel kullanıcı adı ve şifre oluşturulacaktır. Özetle, GSS Sistemi’nde her sağlık tesisinin iki adet kullanıcı adı ve şifresi bulunacaktır:
 1. Tesis Şifresi: Web servisleri tarafından kullanılmak üzere
 2. Yönetici Şifresi: Başhekim veya yönetici tarafından web uygulamasında kullanılmak üzere

3. Süreçler ve Metodları

Bu bölümde, GSS süreçlerini işletebilmek için kullanılacak web servis metotları açıklanmaktadır. Süreçlerin işletilmesinde yapılan
hataların sağlık tesisleri tarafından düzeltilebilmesi amacıyla ana metotlar için düzeltme ve silme fonksiyonları eklenmiştir. Web servis metotları aşağıdaki gibidir:
 • Hasta Kabul
 • Hizmet Kayıt
 • Fatura Kayıt

4. Web Servis Metodları Detay Açıklamaları

Bu bölümde, GSS Sağlık Ödeme Sistemi web servis metotlarının giriş (input) ve çıkış (output) parametreleri açıklanmaktadır.
Kullanım Kılavuzu ile ilgili detay bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Tesis, hastaya o dönem içinde talep ettiği hizmetleri aynı takip numarası ile sisteme kaydetmelidir. Tek bir takip numarası altında birden çok talep sisteme kayıt edilebilir.
Tesis, online talepte bulunduğu diyaliz hizmetlerini ödeme sorgu sürecinde DigerIslemBilgisiDVO altında göndermelidir. DigerIslemBilgisiDVO’da online talep edilen işlemler için sadece islemSiraNo parametresi dolu gönderilmelidir. Bu parametre digerIslemTalepCevapDVO’da dönen talebe ait islemSiraNo’dur.
Talep edilen hizmet sayısı ile ödeme sorgulama sürecinde DigerIslemBilgisiDVO’da gönderilen hizmet sayısı birbirine eşit olmalıdır. Talep edilen sayı verilen hizmetten fazla ise IslemTalepIptal metodu kullanılarak talepler sistemden silinmelidir.
OdemeBilgisiOku metodu ile sisteme gönderilen tüm talepler ve hizmetler okunabilir.
IslemTelepIptal metodunda islemSiraNo parametresi dolu gönderilirse islemSiraNo bazında kayıt silinir, boş gönderilirse takibe ait tüm talepler silinir.
TakipSil metodu ile takibe ait tüm hizmetler ve talepler silinebilir.
Hasta farklı tesislerde diyaliz hizmeti alsa da raporunda belirtilen seans sayısını aşamaz.
Diyaliz işlemi talebinde sadece diyaliz SUT kodları kabul edilir.
Yorumla ve görüşün değerlensin


EmoticonEmoticon

  Hayat bir an, o da bu an...
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done