e-Okul Sistemi Genel Bilgiler ve e-Okul Sistemi Giriş Adresi - Eğitim Günlüğü - Yakup Çetin
Son Eğitim Makaleleri
Loading...

26 Kasım 2012 Pazartesi

e-Okul Sistemi Genel Bilgiler ve e-Okul Sistemi Giriş Adresi


e-Okul Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel statüdeki tüm okullar ile yurtdışında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bulunan öğrenci bilgilerinin elektronik ortamda toplanarak, öğrenci merkezli yapılan tüm işlemlerin standartlaştırılmasını ve bilişim desteği ile yürütülmesini sağlamak amacıyla geliştirilmeye başlanmış olan bir Okul Yönetim Sistemidir. Sistem iki bölümden oluşmaktadır.
İlk olarak, öğrencilere ait bilgilerin girişi için e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Sisteme giriş için aşağıdaki resmi kullanabilirsiniz.

e-okul-yönetim
e-okul-veli
İkinci olarak da velilerin öğrencilere ilişkin not ve devamsızlık gibi bilgilere erişebileceği e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi oluşturulmuştur. Sisteme giriş için yukarıdaki resmi kullanabilirsiniz.

e-Okul Sistemi

Sistem öğrenci kayıtlarından, mezuniyete kadar yapılan işlerin internet üzerinden yapılarak bilgilerin merkezi bir veritabanında tutulmasını sağlar. Okullara kurulum, işletim, yedekleme, bakım ve güncelleme maliyeti oluşturmaz. Her okul kendi yetkileri dâhilinde olan işlemleri sahip oldukları kullanıcı kodları ve şifrelerle gerçekleştirir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ilçe sınırları içinde bulunan okullarla ilgili bilgileri sistemden izleyebilir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri il içindeki okullarla ilgili işlemleri, Bakanlık ise tüm okullarla ilgili işlemleri takip edebilir. Öğretmenler dersine girdikleri sınıf ve şubelerdeki öğrenci bilgilerini günceller, veliler öğrencileriyle ilgili okul tarafından yapılan duyuru, ders programı, devamsızlık, not,..vb bilgileri görebilir. Okul yöneticileri okulla ilgili kullanıcıların tanımlanması, okulda bulunan alan/dal bilgilerin girilmesi, şube öğretmenlerinin belirlenmesi, ders programlarının oluşturulması gibi işlemleri yaparlar.
Önemli Not: Program içinde bulunan bölümler dinamik bir yapıya sahiptir. Bakanlık tarafından yıllık çalışma takvimine göre ekranlar açılıp kapatılabilir. Raporlar kullanım ihtiyacı olan dönemlere göre değişebilir. Bu nedenle sistemde yapılacak işlerin zamanında tamamlanması gerekir. Kapatılan bir ekranla ya da yetkisi kısıtlanan bir işlemle ilgili geriye yönelik değişiklik yapılamaz. E-Okul sistemi dönemlik olarak çalışır. Yeni bir döneme geçildiğinde önceki dönemle ilgili hiçbir işlem yapılamaz. Yapılması gerekirken yapılmayan ya da sehven hatalı yapılan işlemler için dönem geçişlerinde sistem 2 hafta daha açık tutulur. Yapılan hatalar varsa bu süre içinde mutlaka düzeltilmelidir.
Sistem, Bakanlıkta bulunan Kurumlar, Personel gibi modüllerle etkileşimli çalışmaktadır. Yani okulda bulunan personel bilgileri özlük modülünden, okullarla ilgili bilgiler devlet kurumları ve özel okullar modüllerinden alınmaktadır. Okulda görev yapan yönetici bilgileri özlük ve atama modüllerine işlenmediği takdirde bilgiler sistemde görünmeyecektir. Ya da başka bir kuruma atanan öğretmenin görev ayrılma ve yeni kurumunda başlama bilgileri işlenmediğinde öğretmen sistemde kayıtlı olduğu okulda görünmeye devam edecektir.

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi

Bu modül yönetici yetkisine sahip kullanıcılar için tasarlanmıştır. Sistemde, Bakanlık Sistem Yöneticisi, Bakanlık Kullanıcısı, Genel Müdürlük/İl/İlçe/Okul Sistem Yöneticisi, Milli Eğitim Müdürlüğü Kullanıcısı ve Öğretmen Kullanıcısı olmak üzere 5 tip kullanıcı bulunmaktadır. 

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

Bu modül veliler için tasarlanmıştır. Bu sistemde öğrencilere ilişkin ders programı, devamsızlık bilgileri, not bilgileri, sınav ve proje bilgileri, kimlik ve okul no bilgilerine ulaşılabilinmekte ve öğretmen veya okul yöneticilerinin duyuruları hakkında bilgi edinilebilinmektedir. 
Yorumla ve görüşün değerlensin


EmoticonEmoticon

    Hayat bir an, o da bu an...
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done