301 Redirect – Yönlendirme - Eğitim Günlüğü - Yakup Çetin
Son Eğitim Makaleleri
Loading...

31 Temmuz 2012 Salı

301 Redirect – Yönlendirme


Web sitelerinin tamamının veya bir kısmının taşınması veya adreslerinin değişmesi durumunda, eski sitenin yenisine yönlendirilmesi gerekecektir. Bu bir htaccess dosyası ile yapılabileceği gibi bir çok programlama dili tarafından desteklenen bir yöntemdir. Aynı zamanda arama motorları da yönlendirilen siteyi indeksleyeceğinden, eski siteye olan bağlantılar yenisi ile değiştirilecektir.
Yönlendirme işlerinin farklı programlama dillerinde nasıl yapılacağı ile ilgili örnekleri aşağıda bulabilirsiniz;

ColdFusion ile Yönlendirme

<cfheader statuscode=”301″ statustext=”Moved permanently”>
<cfheader name=”Location” value=”http://www.new-url.com”>

PHP ile Yönlendirme

<?
Header( “HTTP/1.1 301 Moved Permanently” );
Header( “Location: http://www.new-url.com” );
?> 

ASP ie Yönlendirme

<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status=”301 Moved Permanently”
Response.AddHeader “Location”,”http://www.new-url.com/”
%>

ASP .NET ile Yönlendirme

<script runat=”server”>
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = “301 Moved Permanently”;
Response.AddHeader(“Location”,”http://www.new-url.com”);
}
</script>

JSP (Java) ile Yönlendirme

<%
response.setStatus(301);
response.setHeader( “Location”, “http://www.new-url.com/” );
response.setHeader( “Connection”, “close” );
%>

CGI PERL ile Yönlendirme

$q = new CGI;
print $q->redirect(“http://www.new-url.com/”);

Ruby on Rails ile Yönlendirme

def old_action
headers["Status"] = “301 Moved Permanently”
redirect_to “http://www.new-url.com/”
end

htaccess ile Domain Yönlendirme

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://www.newdomain.com/$1 [R=301,L]
Kaynak: http://www.webconfs.com/how-to-redirect-a-webpage.php
Yorumla ve görüşün değerlensin


EmoticonEmoticon

    Hayat bir an, o da bu an...
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done