Yatay Geçiş Dilekçesi Başvuru Hazırlanışı - Eğitim Günlüğü - Yakup Çetin
Son Eğitim Makaleleri
Loading...

22 Şubat 2012 Çarşamba

Yatay Geçiş Dilekçesi Başvuru Hazırlanışı

Yatay Geçiş Dilekçesi Başvuru Hazırlanışı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE


…………… Üniversitesi…………………. Meslek Yüksekokulu  …………….  Bölümü Normal/İkinci Öğretim Programı …………… sınıf ……………. numaralı öğrencisiyim.
Yüksekokulunuz……………..................... Bölümü……….. sınıfına yatay geçiş yapmak istiyorum.
İstenilen belgeler ilişikte sunulmuş olup, bulunduğum Yükseköğretim Kurumu tarafından gönderilecek belgelerle uyumsuzluğun söz konusu olması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağımı ve hakkımda yasal işlemin yapılmasını kabul ve taahhüt ederim.
            Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
         
                          ../../20                                       İmza
                     
                          Adı-Soyadı             
                                                                                                                                                                                           
ADRES:                               


TEL:                                     


Ekler:
1)      Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
2)      Not değerlendirme sistemi harfli ya da dörtlük sisteme tabi olan öğrencilerin kurumlarından alacakları, eşdeğer olduğunu gösterir belge. (onaylı)        
3)      Disiplin cezası almadığına ilişkin belge. (Aslı)
4)      ÖSYS Sonuç Belgesi. (onaylı)
5)      Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Belgesinin onaylı fotokopisi.( Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü)
6)      İkinci Öğretimden Örgün Öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle % 10’a girdiklerine dair resmi belge.

Not:
Üniversitemizin tüm Fakülte ve Yüksekokullarına yatay geçiş başvurularının kabulünde öğrencilerin yerleştirildiği yıldaki ilgili bölümün/programın ÖSYM taban puanı (lise birincisinin puanı dikkate alınmayacaktır); başvurduğu Fakültenin/Yüksekokulun ilgili Bölüm ve Programın o yıldaki taban puanının 10 puan altına eşit veya fazla olması koşulu aranır.
Yorumla ve görüşün değerlensin


EmoticonEmoticon

    Hayat bir an, o da bu an...
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done