Jeofizik Yerleşim - Eğitim Günlüğü - Yakup Çetin
Son Eğitim Makaleleri
Loading...

27 Şubat 2012 Pazartesi

Jeofizik Yerleşim


Definecilikte Yaşantı Yerleri Yüzey Jeofizik Kalıntıları

Yüzeye yakın jeolojik malzemelerin ve kayaçların fiziksel özellikleri   Antik  yerleşimlerde kullanılan yapı malzemeleri yöresel farklılıklar gösterdiği gibi malzemenin kaynak yerindeki özellikleri ve kullanım yerindeki özelliklerinde değişime uğramaktadır. Bu özellikler yapının yerini ve konumunu belirlemede yardımcı olur.

JeoFizik  İşaretleri
Topraktan yapılan, mimari yapılarda  kullanılanın yapı malzemesi olan toprak genelde taşınarak getirilir, değişik malzemelerle karıştırılır ve depolanır veya kullanılır. Bu işlem toprağın temel özelliklerini değiştirir. Bu tür özellikler kazılmamış katmanlara  göre oldukça farklı olacaktır. İnsan tarafından  müdahale edilen  katmanlar  üzerinden asırlar  geçse  dahi orijinal tabakadan sürekli farklılık göstermektedir. Bitki örtüsü çevredeki bitki örtüsüne  göre  farklılık göstermektedir.  Başka  bulgular, kül, kiremit, tuğla ,yapı taşları, işlenmiş mermer  parçaları, çanak ve  çömlek  kırıkları bölgenin  yerleşim alanı olduğunu ele vermektedir. Yine  buradan  insanların  yaşamasına, tarım  yada  hayvancılığa elverişli su  kaynağının  olması önem  taşır.
Buradan  şu  özellikler  sıralanmaktadır;

Bozulan, taşınan yada  dolgu malzemesi olarak kullanılan toprak, daha gevşek, daha gözenekli
veya çevresine göre daha az veya fazla iletkenlik veya manyetik özellik gösterebilir.
 Herhangi bir  nedenle müdahale edilen toprak  yapısı  daha farklı ve karmaşık olacaktır. Bu  karmaşıklığın kendiside işaret oluşturacak ve  alan yada  bölge kendisini ele verecektir.
  Kil yada  dolgu toprağın sıkıştırılması dövülmesi çamur  hale getirilmesi yoğunluğu, gözenekliliği ve
geçirgenliği etkileyecektir. Yoğunlukta ki değişim o alandaki öz direnci değiştirecek elektromanyetik  olarak kendisini ele verecektir.
 Geniş  alandaki nem duruma bağlı olarak katmandaki gözeneklerdeki sıvı miktarı özdirenç değerleri üzerinde
etkin olacaktır.elektromanyetik sistemlerle  kendisini ele verecektir.
− Duvarlarda ve özellikle ev tabanlarında kullanılan kil sıvamalar geçirimsiz ince tabaka görevi
görürler.
 Yangın geçirmiş veya ocak olarak kullanılmış yerlerdeki ısı etkisi manyetik duyarlılık üzerinde
etkili olacak sonuçta kendisini ele verecektir..
 Pişmiş malzemelerden yapılan kaplama veya duvar malzemeleri ile yığma yapılarda manyetik
duyarlılık değişir,bu değişim manyetik olarak  kendisini ele verecektir.
 Yerleşim yerlerinin yanı sıra ilk çağlarda maden çıkarılan veya cevher işleme için kullanılan
yerlerdeki atıklarda hedef oluşturmaktadır.
− Yerleşim yerleri çevresindeki atıklar zaman içinde toprak ile örtüldüklerinde araştırmaya uygun
hedefleri oluşturmakta ve yerleşme yerine işaret etmektedir. 
  − Yerleşim yerleri çevresindeki  bitki örtüsü, antik dönemlerde  yetiştirilen  muhtelif  ağaçlar, süs bitkileri  gibi  unsurlar alanı ele veren  bir takım  unsurlar  olacaktır.  
     
Özet  öneri  :
Kazıya başlanmadan önce cevre fiziki yüzey  araştırılacak, define  gömülen yer  mutlaka fiziki değişime  uğramıştır. Bu itibarla kazının  40-100 cm sonrası fiziki değişmeler  nedeniyle  orijinal  katmana göre renk  ve  yoğunluk bakımından  farklıdır. Farklılık yoksa  kazıyı durdurunuz, değişme devam ediyorsa  devam ediniz. yukarıdaki resmi dikkatle  inceleyiniz.

Abdullah Vecdi ÇOBAN
Modern ve  Profesyonel Definecilik
Yorumla ve görüşün değerlensin


EmoticonEmoticon

    Hayat bir an, o da bu an...
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done