Dilekçe Örneği | Her Çeşit İşlem için Dilekçeler - Eğitim Günlüğü - Yakup Çetin
Son Eğitim Makaleleri
Loading...

22 Şubat 2012 Çarşamba

Dilekçe Örneği | Her Çeşit İşlem için Dilekçeler

Dilekçe yazarken şu esaslara dikkat ediniz;

1.Çizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Kesinlikle yarım kâğıt kullanılmamalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemelidir,çok gerekli ise ikinci kâğıt kullanılmalıdır.
2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir. Tükenmez kalemle mavi ve siyah mürekkepli kalemler dışında başka renkli kalemlerle yazılmaz.
3. Sorun hangi kurum yada kuruluşu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
4. Yer ve tarih kesinlikle belirtilmelidir.
5. Saygılı,ciddi ve resmî bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.
6. Sorun, durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir.
7. İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusu ise sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır.
8. Düzene dikkât edilmelidir.
9.Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa “…durumu bilgilerinize arz ederim.”,
Üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa “Gereğini saygılarımla arz ederim.”,
Yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa “İzninizi saygılarımla arz ederim” gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.
10.Yazım ve noktalama kurallarına dikkât edilmelidir ve yazınızın düzgün olması gerekir.(Yazınız güzel değilse bilgisayar veya daktilo kullanın)
11.Dilekçe sahibi adını ve açık adresini belirtin.
12.Bir dilekçede sadece bir imza bulunması gerektiği unutulmamalıdır. Ortak bir konuda birden fazla kişi aynı dilekte bulunacaksa bunlar da dileklerini ayrı ayrı dilekçelerle belirtmelidirler.
13. Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda “ekler ” başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.

Dilekçe Nasıl Yazılır Öğrenin.

Boşanma Dilekçesi Örneği


İstifa Dilekçesi Örneği


Staj Dilekçesi Örneği


SGK Dilekçesi Örneği


İzin Dilekçesi Örneği


Bilgi Edinme Dilekçe Örnekleri


Versat İlami Dilekçe Örneği


Sabıka Kaydı Örneği


DERS NOTUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ


DERS EKLEME VEYA SİLME DİLEKÇELERİ


DİSİPLİN CEZASI ALMADIĞINA DAİR DİLEKÇE


KAYIT DONDURMA DİLEKÇESİ


KAYIT SİLME DİLEKÇESİ


MAZERET SINAVI DİLEKÇESİ


MEZUNİYET DİLEKÇESİ


TEK DERSE GİRMEK İÇİN DİLEKÇE


YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ
Yorumla ve görüşün değerlensin


EmoticonEmoticon

    Hayat bir an, o da bu an...
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done