Son Eklenenler

6 Mayıs 2011 Cuma

yakupcetincom

Where (şartlar) Komutu - Mysql - Ders Anlatımları


Where (şartlar)
Sorgunun şartlı olduğunu ifade eder.
Örnek: Where ad=’Ahmet’ and soyad=’Kaş’ or maas=1000;
Soru: Maaşı 1500 ile 2000 arasında olanları şirketten silen uygulama yazınız.
Cevap: Delete from Personel
                Where maas>1500 and maas<2000;


Soru: 800 Tl’den daha az maaş alan kişişlere %10 zam yapan sogu yazınız.
                Update Personel
                Set maas =maas*0,10
                Where maas>800
Between : Arasında. Sadece şart bloklarında kullanılır.
Kullanılış şekli şu şekildedir;        alan between alt sınır and üst sınır
Şeklindedir.

Like: Bilginin tamamının hatırlanmadığı yerlerde kullanılır.
                Alan  like ‘Nur%*’                           Nur ile başlayanlar.
                 Alan  like ‘%* ay’                            Ay ile bitenler.
                Alan  like ‘* c *’                                               içerisinde c harfi geçen başı sonu fark etmeyenler.
                Alan  like ‘*b?’                                 Sondan ikinci harfi b olan kayıtları listeleyen.
Not Between; Arasında olmayan alanları gösterir.
Alan  not bedween alt  and üst
Belirtilen iki alan dışında kalan yerleri listeler.
Not Like;
                Alan not like ‘% …….’ Like işlevinin tam tersidir.
Order By; Sıralama yapısıdır.  Şart bloklarında kullanılmazlar.
                Order By alan[lar] asc    =Artan sıralama parametresi.
                Order By alan[lar] desc =Azalan sıralama parametresi.
Notlar;
-          Hem artan hemde azalan sıralama yapamayız.
-          Birden çok alan kullanılabilir.
-          Alan isimleri “,” (Virgül) ile ayrılır.
-          Alan sırası önemli ama türü önemli değildir.
-          Ya biri kullanılır yada hiçbiri kullanılmaz.
-          Parametre kullanılmazsa varsayılan (asc) olarak kullanılır.
-          Tek başına bir yapıdır. Şartlı veya şartsız kullanılabilir.
Örnek:Tüm Personelin bütün bilgilerini isim sırasına göre (artan) listeleyiniz.
               
Select * from Personel
Order By ad asc                                                               (A’dan Z’ye Doğru isime göre sıralar.)

İs Null: Veri şart bloklarında kullanılır.( Alan is null ) şeklinde kullanılır. Bu fonksiyon ile veri girilmemiş yerleri listeletiriz.
İs not Null: Where bloklarıyla birlikte kullanılır. (Between, Like … vb)
                               …….. is not null                 Boş olmayan veri bloklarını arar.
Ogrenci Tablosu
No
Ad
Soyad
Ders_adi
Vize
Final
Ort
Sinif
10
Ahmet
Kaş
Matematik
50
50
---
1 A
20
Mehmet
Baş
Fizik
---
----
10
1 B

Soru: Matematik dersinden ortalaması hesaplanmayan öğrencilerin ortalamalarını hesaplayıp ilgili alana yazan bir sorgu cümlesi yazınız.
Update öğrenci
Set ort=Vize x 0,4 + Final x 0,6
Where ort is null and ders_adi=’Matematik’

Sitemizdeki yeni içerikleri E-posta adresinizle takip edin :