Eğitim Günlüğü - Yakup Çetin301 Redirect – Yönlendirme


Web sitelerinin tamamının veya bir kısmının taşınması veya adreslerinin değişmesi durumunda, eski sitenin yenisine yönlendirilmesi gerekecektir. Bu bir htaccess dosyası ile yapılabileceği gibi bir çok programlama dili tarafından desteklenen bir yöntemdir. Aynı zamanda arama motorları da yönlendirilen siteyi indeksleyeceğinden, eski siteye olan bağlantılar yenisi ile değiştirilecektir.
Yönlendirme işlerinin farklı programlama dillerinde nasıl yapılacağı ile ilgili örnekleri aşağıda bulabilirsiniz;

ColdFusion ile Yönlendirme

<cfheader statuscode=”301″ statustext=”Moved permanently”>
<cfheader name=”Location” value=”http://www.new-url.com”>

PHP ile Yönlendirme

<?
Header( “HTTP/1.1 301 Moved Permanently” );
Header( “Location: http://www.new-url.com” );
?> 

ASP ie Yönlendirme

<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status=”301 Moved Permanently”
Response.AddHeader “Location”,”http://www.new-url.com/”
%>

ASP .NET ile Yönlendirme

<script runat=”server”>
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = “301 Moved Permanently”;
Response.AddHeader(“Location”,”http://www.new-url.com”);
}
</script>

JSP (Java) ile Yönlendirme

<%
response.setStatus(301);
response.setHeader( “Location”, “http://www.new-url.com/” );
response.setHeader( “Connection”, “close” );
%>

CGI PERL ile Yönlendirme

$q = new CGI;
print $q->redirect(“http://www.new-url.com/”);

Ruby on Rails ile Yönlendirme

def old_action
headers["Status"] = “301 Moved Permanently”
redirect_to “http://www.new-url.com/”
end

htaccess ile Domain Yönlendirme

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://www.newdomain.com/$1 [R=301,L]
Kaynak: http://www.webconfs.com/how-to-redirect-a-webpage.php
Share on Google Plus

0 yorum:

© 2005 - 2017. Yakup Çetin - Elementx Tasarım

Bozkır Yukarı Mahalle 50044 Sokak Yıldızhan Koperatifi Dışkapı No:4C İç Kapı no:9 Bozkır Konya
Telefon: 0 544 343 86 28 - Fax: 0332 426 23 30
iletisim@yakupcetin.com

Bize Ulaşın: